Amaç ve Hedeflerimiz
16 Mayıs 2022

AMAÇLARIMIZ;

 

       Hasta ve çalışan haklarını göz önünde bulundurarak, kalite yönetim sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlara uygun olarak, çalışanlarıyla sürekli iyileştiren, çevreye saygılı, çağdaş, kaliteli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ;

 • Kurumumuzun teknik altyapısına yönelik ihtiyaç görülen cihaz donanım eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yapmak.
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti oranlarının en üst seviyede sağlamak.
 • Hasta sevk oranını ( kurumumuzda sağlanabilen tedaviler için)en alt seviyede tutmak.
 • Sağlığı geliştirici çalışmalarda bulunmak.
 • Çalışan ve hasta güvenliği için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kurumumuzun ulaşılabilirliğini artırmak.
 • Çalışan ve hasta haklarını sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak.
 • Tesis güvenliğine yönelik çalışmaları yapmak.
 • Hizmet verdiğimiz tüm bölümlerimizde yasal çerçeve içerisinde, kalite standartlarında hizmet vermek.
 • Kurum çalışanlarımız ve hastalarımız için gerekli olan eğitimleri yapmak.
 • Verdiğimiz hizmetlerin uygun zaman aralığında verilmesini sağlamak.
 • İç denetimleri yapmak ve hedefleri bir sonraki dönem için belirlemek.