Kalite Politikamız
19 Ocak 2022

TARİHÇEMİZ;

    Ağız ve diş sağlığı hizmetleri 1979 yılında kurulmuş olan Niğde Devlet Hastanesi bünyesinde diş kliniğinde verilmekte iken, 2008 Şubat  bütün hizmetler idari mali olarak devlet hastanesinden ayrılarak, Niğde Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi olarak ayrı bir kurum haline gelmiştir.

    Kurumumuz hastalarımızın teşhis ve tedavi planlamasından başlayarak tüm tanı ve tedavi hizmetlerinin aynı hekim tarafından yerine getirildiği “Entegre” sistem ile hizmet vermektedir.

    Bor Ek Hizmet Birimimiz Bor Fizik Tedavi binasında bulunmaktadır. Altunhisar ve Çamardı ilçelerinde  ek hizmet birimlerimizde hizmet verilmektedir.

    Niğde Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kamu hastaneler birliğinin kurulması ile birlikte Niğde ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

    Kurumumuz, mental retarde (zihinsel engelli) ve uyum problemi yaşayan çocuk ve yetişkin hastalara, genel anestezi altında ve sedasyon ile diş tedavi hizmeti vererek kamusal sağlık hizmetlerinde büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

    Zihinsel engelli hastalara ve yakınlarına verdiğimiz örnek hizmetten, aynı zamanda sevklerimizin ve hasta mağduriyetinin azalmasından dolayı da mutluluk duymaktayız... 

       Niğde Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezimiz;   2008 yılından bu yana ‘Gülümsetmek Sanattır’ ilkesiyle, sürekli yenilenen yüzü ve sürekli güncellenen teknolojisi ile tüm ağız ve diş sağlığı problemlerinizde her zaman olduğu gibi sizlere kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmaya devam ediyoruz.


Kurumumuzda 01.10.2009 tarihinde İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başladık. Çalışmalarımızın sistemli sürdürülmesi için eğitimleri, dökümantasyonun oluşturulmasını, kalibrasyon hizmetlerini kapsayan ve bunları öncelik sırasına göre tamamlamamızı sağlayan kalite takvimini oluşturduk. Buna göre; 

- Öncelikle üst yönetime daha sonra tüm çalışanlara kalite temel eğitimi verildi. Hizmet içi eğitimler  eğitim planına göre yapıldı. - Tüm kalite çalışmalarının aktif bir halde yürütülmesini sağlamak ve organize etmek amacıyla Kalite Konseyi oluşturuldu. Kalite ekipleri görevlendirildi. 

- Kurum vizyonu, misyonu,kalite  politikası ve kalite  hedefleri belirlendi. 

- Kurumun  kuruluş amacına uygun olarak, TS EN ISO 9001-  2008 KYS şartlarına,  Sağlık  Bakanlığı  hizmet  kalite  standartlarına,mevcut yönetmelik ve yasal şartlara uygun hizmet  verilmesinin kurallarını tanımlayan Kalite El Kitabı hazırlandı.

- Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan organizasyon şeması ve   görev tanımları  hazırlandı. 

- Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi için gerekli olan prosedürler  hazırlandı. 

- Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması için prosesler belirlendi. 

- Kurum  hizmetlerini ve iş takibini kolaylaştırmak amacıyla formlar düzenlendi. 

- Kurumumuzda  tıbbi ya da tıbbi olmayan tüm cihazlar için Cihaz Çalıştırma Talimatları oluşturuldu. 

- Sistem için gerekli olan Çalışma Talimatları hazırlandı. -Kısacası sistemin gerektirdiği tüm dökümanlar hazırlandı, kodlandı ve numaralandırıldı. Bunların yanı sıra; 

- Ölçüm yapan tıbbi ya da tıbbi olmayan tüm cihazlara kalibrasyon yaptırıldı. Kalibre edilmeyen cihazların bakımı yapıldı. Tüm cihazlar için bakım ve takip kartları oluşturuldu. 

- Belirli aralıklarla yapılan anketlerle çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının istek ve beklentileri tespit edildi. Memnuniyeti sağlayacak çalışmalar yapıldı. 

- Ve son olarak yaptığımız iç tetkiklerle hazırlanan tüm dökümanlar, yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler tetkik edildi. Bu iç tetkiklerle müfettiş titizliği ve hassasiyetiyle kendi kendimizi teftiş ettik. Tüm klinikler, protez laboratuarı, merkezi sterilizasyon ünitesi,  radyoloji ünitesi, depolar, arşiv olmak üzere hastanenin tüm birimleri en ince ayrıntısına kadar ayrı ayrı ekipler tarafından incelendi, aksaklıklar tespit edildi ve gerekli tedbirler alındı. 


 Bizler hasta memnuniyeti ile yola çıktık ama kalite çalışmalarının bunu aştığını gördük. Yani kalite sadece hasta memnuniyeti değildi. Kalite çalışmaları ile çalışanların katılımı ve memnuniyeti, dayanışmanın sağlanması, motivasyonun artması, maliyetlerin düşmesi, hastane prestijinin artması, hastalara sunulan hizmetlerin her zaman ve zeminde doğru ve zamanında sunulması sağlandı.

Kalite çalışmaları hiç bitmeyen bir seyahat. Biz bu seyahatin henüz başında olduğumuzun bilincindeyiz. Kazandığımız tecrübe ve bilgi birikimi ile birlikte sürekli kendimizi geliştirerek kazanmayı hedeflediğimiz  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve bayrağının kalıcı olmasını sağlayacağız.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

       Hasta ve çalışan haklarını göz önünde bulundurarak, kalite yönetim sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlara uygun olarak, çalışanlarıyla sürekli iyileştiren, çevreye saygılı, çağdaş, kaliteli ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmaktır. Bireylerin sağlıkla ilgili gereksinmelerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta, kendi ekibini, tıbbi hizmet çatısını sürdürmek ve  geliştirmek için, sürekli olarak eğitmektedir

YÖNETİM POLİTİKAMIZ;

     Gizlilik, açıklık, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak bütün yasal sorumlulukları yerine getirmek. Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsetmek amacıyla yönetim süreçlerine bütün grup çalışanları ile birlikte karar vermek. İnsan odaklı hizmet vermek.

AMAÇLARIMIZ;

       Hasta ve çalışan haklarını göz önünde bulundurarak, kalite yönetim sistemi çerçevesinde, yasal mevzuatlara uygun olarak, çalışanlarıyla sürekli iyileştiren, çevreye saygılı, çağdaş, kaliteli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunmaktır.

HEDEFLERİMİZ;

 • Kurumumuzun teknik altyapısına yönelik ihtiyaç görülen cihaz donanım eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yapmak.
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti oranlarının en üst seviyede sağlamak.
 • Hasta sevk oranını ( kurumumuzda sağlanabilen tedaviler için)en alt seviyede tutmak.
 • Sağlığı geliştirici çalışmalarda bulunmak.
 • Çalışan ve hasta güvenliği için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kurumumuzun ulaşılabilirliğini artırmak.
 • Çalışan ve hasta haklarını sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak.
 • Tesis güvenliğine yönelik çalışmaları yapmak.
 • Hizmet verdiğimiz tüm bölümlerimizde yasal çerçeve içerisinde, kalite standartlarında hizmet vermek.
 • Kurum çalışanlarımız ve hastalarımız için gerekli olan eğitimleri yapmak.
 • Verdiğimiz hizmetlerin uygun zaman aralığında verilmesini sağlamak.
 • İç denetimleri yapmak ve hedefleri bir sonraki dönem için belirlemek.